Μπορεί η χρήση δονητή να οδηγήσει σε αναπαραγωγικά προβλήματα;

Όχι, η χρήση του δονητή μιμείται τη σεξουαλική πράξη και είναι απολύτως ασφαλής, εφόσον τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Τα προϊόντα είναι προσωπικά και πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούνται μόνο από εμάς για την αποφυγή μετάδοσης σεξουαλικών νοσημάτων. Η χρήση τους να ακολουθεί τις προδιαγραφές τους. Η εφαρμογή του δονητή περιορίζεται στον κόλπο, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει τα κατ’ εξοχήν αναπαραγωγικά όργανα, δηλαδή την μήτρα και τις ωοθήκες.